Geschiedenis

Het onstaan van het asiel

Dierenasiel Oostzaan is een begrip in de regio Amsterdam, Zaanstreek en omstreken. Als één van de weinige asiels dat uitsluitend katten opvangt, is het uniek in zijn soort. Er is ontzettend veel veranderd sinds de oprichting van het asiel tot heden. Maar hoe en wanneer zijn zij eigenlijk begonnen?

Hoe het begon…

Wim en Iny Damstra begonnen hun werkzaamheden in 1970 met het opvangen van moederpoezen met kittens. Zij bezorgden de kittens een nieuw en goed thuis. Ook de moederpoes werd na sterilisatie bij een nieuw huishouden ondergebracht.

In 1972 verhuisden Wim en Iny naar de Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid. Gestimuleerd door hun passie om katten te helpen, liepen ze daar tijdens het uitlaten van de honden gelijk de vuilnisbakken na om eventueel bruut afgedankte kittens eruit te vissen. In 1976 betrok het echtpaar een flat aan Het Laagt in Amsterdam-Noord. Zij bleven doorgaan met het opvangen van katten in nood. Tijdens piekperiodes liep het soms de spuigaten uit. In hun appartement liepen zo’n 100 katten rond en in iedere hoek van de kamer stond wel een kattenkooi.

Stichting Dierenleed

Stichting Dierenleed werd door Wim en Iny in 1986 opgericht. Dankzij een erfenis van NLG 100.000,- konden zij 5 jaar later, in 1991, beginnen met met de bouw van het eerste deel van hun huidige asiel op de grens van Amsterdam-Noord met Oostzaan. Dankzij een andere grote erfenis in 1996, kon de bouw van het tweede deel gerealiseerd worden. In het nieuwe millennium mochten Wim en Iny een erfenis van een overleden collega van een andere dierenorganisatie ontvangen. Hiermee konden ze de ‘derde helft’ van het asiel opzetten.

Doordat Wim en iny in de afgelopen 20 jaren meer dan 40 grotere schenkingen (van zowel bedrijven als particulieren) en legaten mochten ontvangen, hebben zij tussentijds voortdurend grotere en kleinere aanpassingen aan het asiel laten verrichten. Bijvoorbeeld de aanvankelijke aanschaf van een unit, de buitenrennen, de konijnenhokken (die naderhand weer zijn verwijderd vanwege het sterk teruglopen van het aanbod aan konijnen), de geitenstal, het verbouwen van de ziekenboeg en nog talloze andere kleinere en grotere aanpassingen aan veranderde omstandigheden en mogelijkheden. Al die jaren hadden zij één of meerdere klusjesmannen die daar altijd druk mee bezig waren.

“Het asiel vangt met name katten op uit de regio Amsterdam, Zaanstreek en Waterland.”

 

 

Het is het asiel statutair niet toegestaan om dieren, anders dan dwingende medische redenen, te laten inslapen. Diverse instanties bieden het asiel geregeld katten aan die bij de reguliere asiels geen of zeer weinig kans maken. Deze dieren worden door het Dierenasiel Oostzaan zoveel mogelijk aangenomen. Soms behoeven deze dieren langdurig en kostbare behandelingen, maar het welzijn van íedere kat staat bij ons voorop. Zodoende wordt er alles aan gedaan om elke kat beter te maken. Vervolgens vinden zelfs deze katten geregeld een plaats in een goed huis. Is plaatsing niet mogelijk, dan kunnen zij worden geadopteerd door mensen.

Adoptie is mogelijk voor € 12,50 per maand per dier. Ideaal voor mensen die allergisch zijn voor katten of door tijdgebrek of het verbod op het houden van huisdieren geen mogelijkheid hebben op het houden van huisdieren. Bekijk de adoptiekatten.

Stichting Dierenleed en Dierenasiel Oostzaan bestaan geheel uit vrijwillig(st)ers aangevuld met drie vaste medewerkers (maak kennis met ons team). De stichting ontvangt subsidie van het Stadsdeel Amsterdam-Noord voor het preventief castreren/steriliseren en het bijvoederen van de zich op bedrijfsterreinen in Amsterdam-Noord bevindende nuttige zwerfkatten. Deze leven er bewust ter voorkoming van rattenplagen e.d.

Ook ontvangt de stichting subsidies van de gemeentes Oostzaan en Amsterdam als bijdrage voor de vanuit hun gemeenten afkomstige zwerfkatten (een gemeentelijke verantwoording). Gezien het feit dat het asiel uitsluitend zwerf- en afstandskatten opvangt en dus ook niet over een pension beschikt, is het voor zijn inkomsten, naast de hiervoor genoemde subsidies, geheel afhankelijk van donaties, schenkingen, legaten e.d.

Donateurs

Donateurs worden in de hoogte van de bijdrage geheel vrijgelaten. In principe wordt na de ontvangst van een bijdrage door het asiel een brief verstuurd met daaraan een giro gehecht die men uiteraard naar eigen wens kan gebruiken,
Daarnaast is het mogelijk om op uw wens op gezette periodes een giro te laten toezenden.
Voor meer informatie klik hier.

Alle donateurs ontvangen de jaarcijfers van het asiel waarop onder meer het totaal van het aan hun bijgedragen saldo staat vermeld. Dit kan voor de donateur ook makkelijk zijn voor de post “giften” op het belastingformulier (Stichting Dierenleed is een erkend goed doel zoals aangemerkt in art. 24 lid 4 van de Successiewet 1956). Bekijk de Jaarcijfers.

Links ziet u Wim Damstra en rechts Iny Damstra. Zij poseren op de dag van de Koninklijke Onderscheiding van Stichting Dierenleed voor het asiel met Piet, de middelste persoon, die het schilderij voor het asiel heeft gemaakt. Deze hangt aan de voorgevel bij de entree.

Koninklijke onderscheiding

Het Kompas, 21 november 2006 – Oostzaan

Op vrijdag 10 november kwamen in dorpshuis De Greep veel Oostzaners bij elkaar voor een speciale gelegenheid.
De burgemeester reikte namelijk koninklijke onderscheidingen uit aan twee mensen die zich zeer onderscheiden hadden. Onder het mom van een bespreking was het echtpaar Damstra naar deze plek gelokt. Pas toen de burgemeester het woord nam werd het hun duidelijk dat het geen zakelijke kwestie betrof maar een heuse huldiging.

Deze goedbedoelde hobby liep echter al snel uit de hand. Gekozen werd toen voor een locatie voor de Stichting Dierenleed in Oostzaan. Door veel financiële steun en legaten kon een passend centrum opgezet worden dat nu dus alweer twintig jaar functioneert. Steeds wordt gekeken naar de beste mogelijkheden in het voordeel van de katten.

De Stichting waaronder deze activiteit valt bestaat inmiddels precies twintig jaar. Hierin werd de aanleiding gevonden om het echtpaar te onderscheiden. Voorafgaand aan de uitreiking van de lintjes roemde burgemeester Paul Möhlmann de diervriendelijke bezigheden van het echtpaar en blikte ook in het Oostzaanse verleden daarvan. De opening van het asiel werd op 11 november 1986 gedaan door beschermheer Jos Brink. Daarna werden er duizenden in de steek gelaten katten liefdevol opgevangen en ook werd er voor net zoveel katten weer een goede plek gevonden.

 

Volgens Möhlmann is het uniek dat twee echtlieden gelijktijdig een koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun inzet.

Meer uitleg over de Koninklijke onderscheiding is hier te vinden: Koninklijke Onderscheiding

Möhlmann spelde de heer en mevrouw Damstra-Schilte persoonlijk de versierselen op van de Orde van Oranje Nassau en feliciteerde ze daar van harte mee. Niet alleen als burgemeester, maar naar eigen zeggen ook als kattenliefhebber. Als blijk van waardering was gedacht aan een flinke baal kattenvoer. Om echter niet met het verkeerde aan te komen werd gekozen voor een geldbedrag om hiervoor zelf te kunnen zorgen. Voordat de aanwezigen de gelegenheid kregen het paar te feliciteren met deze onderscheiding nam Els Geleijnse als medewerkster van het eerste uur het woord. In een vlot verhaal vertelde zij dat de oorsprong van de opvang in Amsterdam-Noord in een flat was. Daar liepen grote aantallen katten, honden en andere ontheemden door de woonruimte van het echtpaar Damstra.

Openingstijden

Maandag       09.00 – 17.00
Dinsdag         09.00 – 17.00
Woensdag     09.00 – 17.00
Donderdag    09.00 – 17.00
Vrijdag           09.00 – 17.00
Zaterdag       09.00 – 17.00

Zon- en feestdagen gesloten

Alleen open voor afspraken of donaties.

Contactgegevens

Dierenasiel Oostzaan

020 – 633 5400

Zuideinde 220
1511 GM Oostzaan
info@dierenasieloostzaan.nl

© Dierenasiel Oostzaan 2021