Jaarcijfers

Hieronder kunt u de jaarcijfers van ons asiel bekijken. Op verzoek van onze penningmeester maken we deze langs deze weg openbaar.

Jaarcijfers 2019 + begroting 2020

Alvast bedankt namens al onze vierpotige (soms driepotige) bewonertjes voor al uw steun, in welke vorm dan ook!

Bestuur

Wieteke Drummen, voorzitter
Cynthia Schouten, algemeen bestuurslid, penningmeester
Ria Kater, algemeen bestuurslid
Astrid Westerman, algemeen bestuurslid

Stichting Dierenleed werd in 1986 opgericht om m.n. het zwerfkattenprobleem in Noord aan te pakken; dankzij giften en enkele legaten werd, in overleg met de toenmalige Deelraad Amsterdam-Noord, ons huidige terrein aan het, toen nog in Amsterdam gelegen, Zuideinde aangewezen voor de bouw van ons huidige Dierenasiel Amsterdam-Noord / Oostzaan en op 2 mei 1992 door wijlen onze toenmalige beschermheer Jos Brink officieel geopend. Vanwege ruimtegebrek door vele uitbreidingen en ter voorkoming van geluidsoverlast worden in dit asiel tegenwoordig alleen nog zwerf- en afstandskatten opgenomen en zo mogelijk weer herplaatst en wordt voor andere diersoorten vooralsnog naar andere organisaties doorverwezen. De stichting beheert de dieren- en persoonsbestanden en houdt dus ook de donateursbestanden e.d. bij terwijl in het asiel de daartoe geëigende taken worden verricht.

Fiscaal nummer
8064.42.001

Openingstijden

Maandag       09.00 – 17.00
Dinsdag         09.00 – 17.00
Woensdag     09.00 – 17.00
Donderdag    09.00 – 17.00
Vrijdag           09.00 – 17.00
Zaterdag       09.00 – 17.00

Zon- en feestdagen gesloten

Alleen open voor afspraken of donaties.

Contactgegevens

Dierenasiel Oostzaan

020 – 633 5400

Zuideinde 220
1511 GM Oostzaan
info@dierenasieloostzaan.nl

© Dierenasiel Oostzaan 2021