Jaarcijfers

Bestuur

Wieteke Drummen, voorzitter
Cynthia Schouten, algemeen bestuurslid, penningmeester
Ria Kater, algemeen bestuurslid
Astrid Westerman, algemeen bestuurslid

Stichting Dierenleed werd in 1986 opgericht om m.n. het zwerfkattenprobleem in Noord aan te pakken; dankzij giften en enkele legaten werd, in overleg met de toenmalige Deelraad Amsterdam-Noord, ons huidige terrein aan het, toen nog in Amsterdam gelegen, Zuideinde aangewezen voor de bouw van ons huidige Dierenasiel Amsterdam-Noord / Oostzaan en op 2 mei 1992 door wijlen onze toenmalige beschermheer Jos Brink officieel geopend. Vanwege ruimtegebrek door vele uitbreidingen en ter voorkoming van geluidsoverlast worden in dit asiel tegenwoordig alleen nog zwerf- en afstandskatten opgenomen en zo mogelijk weer herplaatst en wordt voor andere diersoorten vooralsnog naar andere organisaties doorverwezen. De stichting beheert de dieren- en persoonsbestanden en houdt dus ook de donateursbestanden e.d. bij terwijl in het asiel de daartoe geëigende taken worden verricht.

Hieronder kunt u de jaarcijfers van ons asiel bekijken. Op verzoek van onze penningmeester maken we deze langs deze weg openbaar.

Begroting 2021

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021

“2020 was een bijzonder jaar voor Stichting Dierenleed en Dierenasiel Oostzaan. Hieronder is een voorwoord van onze penningmeester, Cynthia Schouten, ter verduidelijking van veranderingen in 2020.”


Het was een bijzonder jaar. In februari ben ik aangetreden als 2e penningmeester. Voor die tijd was ik al zo’n jaar of 10 bij het asiel betrokken als pleeggezin voor moederpoezen en kittens. Ik denk dat ik samen met mijn gezin al zo’n 200 pleegkittens heb gehad en wij blijven nog altijd enorm genieten van al die wonderlijk mooie en leuke kittens en hun moeders. Naast al deze kattenactiviteiten werk ik als concern controller bij een school.

Vlak na mijn aantreden brak de Coronacrisis uit. Voor het asiel betekende dit een enorme vraag naar katten en tegelijkertijd ook een moeilijke en angstige tijd. We zaten met vragen als: hoe verzorgen we de katten zodat niemand besmet raakt en hoe zorgen we dat we op een veilige manier adoptanten en afstandskatten kunnen ontvangen, zodat de doorstroom van katten gegarandeerd blijft? Gelukkig hebben we daar een weg in gevonden en zijn er veel katten geplaatst en opgevangen.

In juni heb ik het penningmeesterschap overgenomen van Wim Damstra en in juli heeft Wieteke Drummen (in het bestuur sinds 2017) het voorzitterschap overgenomen van Iny Damstra, die op haar 81e jaar met pensioen is gegaan. Astrid Westerman is van algemeen bestuurslid secretaris geworden en Ria Kater is nog steeds algemeen bestuurslid. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Ria en Astrid werken ook sinds jaar en dag wekelijks als schoonmaakvrijwilliger in het asiel. Naast onze drie betaalde medewerkers (waarvan twee in bezit van een asielbeheerders diploma), zijn er nog zo’n 25 a 30 vrijwilligers bij het asiel betrokken voor de dagelijkse schoonmaak, de socialisatie van katten, het uitvoeren van klussen en tuinwerkzaamheden en de opvang als pleeggezin. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!

De overgang van de donateursgegevens naar de nieuwe penningmeester is helaas niet goed gegaan. Daarom zijn we dit bestand weer opnieuw aan het opbouwen. Wij willen wat meer gebruik gaan maken van goedkopere moderne communicatiekanalen, bijvoorbeeld onze website en Facebook, maar ook onze trouwe schriftelijke donateurs zullen binnenkort weer van ons horen. Onze excuses als u onze post heeft gemist het afgelopen halfjaar.

Toen we dachten dat het niet erger kon dan Corona, kregen wij op 17 september te maken met de vreselijke besmettelijke en dodelijke kattenziekte die met één van de zwerfkittens mee de quarantaine in was gekomen. Wij hebben meteen de samenwerking met het Universitair dierenziekenhuis in Utrecht gezocht en ons zeer stringente schoonmaakprotocol ingezet, waarbij de medewerkers en vrijwilligers met speciaal schoonmaakmiddel in beschermende witte pakken, met handschoenen en schoonmaakslofjes de schoonmaak hebben gedaan. Zonder pauze, zonder liefkozend aaitje. Ook hebben wij vele testen laten afnemen en vele dierenartsbezoeken afgelegd, zodat verdachte gevallen meteen geïsoleerd konden worden. Dankzij ons misschien extreem overkomende aanpak was de uitbraak binnen twee weken onder controle, maar helaas zijn wij wel 8 katten verloren aan deze vreselijke ziekte, waaronder 5 (hele jonge) kittens. Wij hebben een gedenksteen geplaatst voor deze katten. Wij zijn onze medewerkers en vrijwilligers zeer dankbaar dat ze alle protocollen hebben gevolgd en dat ze zich voor 200% hebben ingezet in deze nare tijd. Ook hebben wij vele extra donaties ontvangen, die wij heel erg goed konden gebruiken vanwege de enorme hoge zorgkosten. Wij zijn onze donateurs daar zeer erkentelijk voor. Ook kregen wij dit jaar weer een aantal ‘zielenpoten’ binnen waarvoor we op Facebook ‘Tikkie-acties’ zijn gestart om de dierenartskosten te betalen. Safari met gebroken bekken, kitten Piquillo met een complexe pootbreuk en de aangereden Olaf. Ook met dierendag zijn wij niet vergeten. Ook zijn er na donaties nieuwe krabpalen gekomen omdat we veel moesten weggooien in verband met de besmetting.

In de tussentijd zijn wij wel vooruit blijven kijken. Wij dromen van een modern en duurzaam asiel waarin er meer privacy en ruimte is voor de katten en waarbij de ventilatie, energiehuishouding en riolering ook volgens de moderne normen zijn geregeld. Vanwege de gedateerde staat van het pand, wordt er al sinds jaar en dag gespaard voor een uitbreiding danwel nieuwbouw van het asiel. Om een nieuwbouw of grote verbouwing aan te kunnen, moeten wij eerst komen tot een duurzame positieve resultatenrekening. Hiertoe is werving van donateurs die ons structureel steunen (bijvoorbeeld via een schenkingsovereenkomst) onontbeerlijk. De jaarlijkse subsidie van de gemeente dekt maar ongeveer een derde van onze kosten en is niet eens voldoende om onze drie personeelsleden te betalen. Wij hebben het geluk dat we dit jaar weer een prachtige erfenis hebben ontvangen, maar anders hadden we een flink tekort moeten inboeken.

We zijn begonnen met een Programma Van Eisen om te kijken welke richting we op willen. Verbouwing, grote renovatie, nieuwbouw? Voor zoiets is veel geld nodig. Omdat wij weten dat wij dit niet op korte termijn kunnen realiseren zijn we ook ons huidige gedateerde pand daar waar nodig aan het opknappen. Twee kennels bij pantry 1 zijn voorzien van een nieuwe hygiënische vloer en nieuwe tegels. Dit is gedaan met subsidie van het Waardige Dier. Stichting Dierenlot heeft gezorgd voor de financiering van nieuwe krabpalen. Het is enorm mooi en hygiënisch geworden. Waar het kan zorgen we dat we onze investeringen zoveel mogelijk kunnen hergebruiken bij een eventuele renovatie of nieuwbouw.

In totaal zijn er in 2020 345 katten opgevangen, waarvan 92 afstandskatten en 253 zwerfkatten. Wij danken onze donateurs hartelijk voor hun steun en hopen in 2021 weer op u te kunnen rekenen! Met onze ANBI status kan doneren fiscaal erg aantrekkelijk zijn!
Cynthia Schouten, penningmeester

ANBI Publicatie

Alvast bedankt namens al onze vierpotige (soms driepotige) bewonertjes voor al uw steun, in welke vorm dan ook!

Fiscaal nummer
8064.42.001

Alleen open op afspraak | 020-6335400 (9.00 – 17.00) | info@dierenasieloostzaan.nl

© Dierenasiel Oostzaan 2023