Jaarcijfers

Stichting Dierenleed werd in 1986 opgericht om m.n. het zwerfkattenprobleem in Noord aan te pakken; dankzij giften en enkele legaten werd, in overleg met de toenmalige Deelraad Amsterdam-Noord, ons huidige terrein aan het, toen nog in Amsterdam gelegen, Zuideinde aangewezen voor de bouw van ons huidige Dierenasiel Amsterdam-Noord / Oostzaan en op 2 mei 1992 door wijlen onze toenmalige beschermheer Jos Brink officieel geopend. Vanwege ruimtegebrek door vele uitbreidingen en ter voorkoming van geluidsoverlast worden in dit asiel tegenwoordig alleen nog zwerf- en afstandskatten opgenomen en zo mogelijk weer herplaatst en wordt voor andere diersoorten vooralsnog naar andere organisaties doorverwezen. De stichting beheert de dieren- en persoonsbestanden en houdt dus ook de donateursbestanden e.d. bij terwijl in het asiel de daartoe geëigende taken worden verricht.

Bestuur

Wieteke Drummen, voorzitter
Astrid Westerman, secretaris
Carlo Bakker, penningmeester
Ria Kater, algemeen bestuurslid

Hieronder kunt u de jaarcijfers van ons asiel bekijken. Op verzoek van onze penningmeester maken we deze langs deze weg openbaar.

 

Jaarverslag | 2022

Afgelopen jaar was geen makkelijk jaar. Wij kregen helaas te maken met een schimmelbesmetting, welke was meegekomen met enkele zwerfkatten. Deze zeer besmettelijke schimmel voor mens en dier heeft ervoor gezorgd dat wij het asiel 3 maanden hebben moeten sluiten. In deze periode moesten onze medewerkers en vrijwilligers weer met beschermende kleding werken en alle katten moesten wekelijks gewassen worden en dagelijks vieze medicijnen toegediend krijgen. Helaas werd ook bij een pleeggezin met kittens schimmel aangetroffen, zowel bij de katten als de mensen. Zeer vervelend voor iedereen, maar vooral voor de katjes de behandeling moesten doorstaan. Om verspreiding te voorkomen namen wij dus de gehele periode geen nieuwe katten aan en plaatsten wij pas weer katten toen het besmettingsgevaar geweken was. Een zeer dure en vervelende periode. Hoge dierenartskosten en weinig plaatsingen en veel spullen moesten worden weggegooid.

Ook onder de katten waren er tegenslagen. Er werden meerdere zielenpoten binnengebracht die bijna meteen door moesten naar de operatietafel. Meerdere katten waren aangereden, maar ook het vallen van een balkon of het klemzitten tussen een schuifdeur is ze niet bespaard gebleven. Dit leidde tot gebroken poten, heupen en een gebroken bekken. Ook kregen wij veel (zwerf)katten waarvan het gebit inmiddels zo slecht was, dat dit grotendeels of volledig verwijderd moest worden. Bij een aantal van deze bijzonder dure gevallen hebben wij Tikkie acties gehad, waarop gelukkig een hele fijne bijdrage in deze kosten is binnengekomen. Ook hebben wij voor een stukje een beroep kunnen doen op het noodfonds in Amsterdam. Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen na een ongeval de kat willen laten inslapen, omdat de medische kosten voor hen te hoog zijn. Wij zijn altijd tegen euthanasie van katten die in principe nog een mooie toekomst voor zich hebben na een operatie, maar om met name financiële redenen kunnen wij slechts beperkt dit soort katten aannemen die ons worden aangeboden. Daarnaast is het verplegen van een revaliderende kat een flinke klus, waarvoor wij slechts enkele specifieke pleeggezinnen hebben. Dit is zware en langdurige zorg, waar wij dus maar beperkte plek voor hebben.

Dit jaar hebben wij wederom veel zwangere poezen, poezen met kittens en kittens zonder moeder opgevangen. Hiervoor hebben we gelukkig een aantal pleeggezinnen beschikbaar, zodat de kittens en moeders doorgaans niet in het asiel verblijven en ze goed gesocialiseerd worden. Het is opvallend hoeveel katten er ongesteriliseerd rondlopen en ongewenst zwanger raken. Laat uw poes alstublieft tijdig helpen!

Gelukkig hebben wij ook nog kunnen investeren in verbetering van het asiel en hebben wij onder andere met subsidie van gemeente Amsterdam nieuwe kattenverblijven kunnen aanschaffen welke hygiënischer zijn en ook meer verdekte plekjes voor de katten bieden.

Daarnaast werd het asiel ook dit jaar weer verblijd met verschillende donaties. Groot of klein, van alles worden wij
heel blij. Wij zijn altijd weer onder de indruk en dankbaar als blijkt dat wij in iemands testament staan. Dit jaar kregen wij een nalatenschap van ruim 55.000 euro en daar kunnen we alleen maar ongelofelijk blij van worden. Ook van een collecte op een uitvaart speciaal voor ons asiel worden wij wel even stil. Wij zijn ook dankbaar voor de mensen die ons structureel steunen, al dan niet met een schenkingsovereenkomst en de mensen die een adoptiekat op afstand hebben. Zonder deze steun zouden wij niet kunnen bestaan. Wij danken ook een ieder die aan de deur lekker voer, kattenspullen of kattengrit komt brengen. Dit scheelt ons veel in de kosten!

In totaal zijn er in 2022 228 katten opgevangen, waarvan 121 afstandskatten en 107 zwerfkatten. Door de schimmelsluiting zijn dit er fors minder dan vorig jaar. Wij danken onze donateurs hartelijk voor hun steun en hopen in 2023 weer op u te kunnen rekenen!

Met onze ANBI status kan doneren fiscaal erg aantrekkelijk zijn!

ANBI Publicatie

Fiscaal nummer
8064.42.001

Alvast bedankt namens al onze vierpotige (soms driepotige) bewonertjes voor al uw steun, in welke vorm dan ook!

Alleen open op afspraak | 020-6335400 (13.00 – 17.00) | info@dierenasieloostzaan.nl

© Dierenasiel Oostzaan 2024